top of page

Obchodní podmínky

Hlavní strana | Obchodní podmínky

                                                                                                          

1. Vyřízení objednávky                                                            

Potvrzení objednávky
Po obdržení Vaší objednávky ověřujeme, zda je zboží v požadovaném rozsahu k dispozici, nejpozději k 19:00 hod. zpracováváme objednávku a následně Vám zašleme potvrzující e-mail,  případně zavoláme / Vaši objednávku č.... potvrzujeme a zboží...  Do našeho potvrzení můžete objednávku bez jakýchkoli poplatků zrušit na stránkách obchodu www.ideacaffe.cz  / položka Můj účet. 

 

Dodání zboží

Zboží po potvrzení objednávky nejpozději druhý pracovní den zasíláme prostřednictvím přepravní služby. K odesílanému zboží podle druhu přikládáme potvrzený záruční list, český návod a daňový doklad (fakturu). Objednané zboží je možného též vyzvednout v našem  Zákaznickém centru, nebo skladu v Praze, viz Kontakt. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku v případě nemožnosti zajistit dodávku zboží. O této skutečnosti Vás budeme včas informovat elektronickou poštou nebo telefonem.


2. Nákupní řád                                                                               


Práva a povinnosti prodejce 
Prodejce má povinnost vyřídit závaznou (e- mailem potvrzenou) objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou nejpozději do 14-ti dnů od přijetí objednávky. Je-li v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. 

 

Při splnění daných podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do 14-ti dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).

 

Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.


Práva a povinnosti nakupujícího

Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

 

Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu www.ideacaffe.cz do doby zaslání jejího e-mail potvrzení.

 

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

 

- vrácené zboží nesmí být použité, poškozené nebo jinak znehodnocené

- nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce

 

Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

 

Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků www.ideacaffe.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

 

Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 

3. Platební a dodací podmínky

Obchodní balík GLS       
Objednávky se zpracovávají každý pracovní den do 19:00 hod. Po námi potvrzení objednávek/e-mail, telefon jsou následující pracovní den doručovány prostřednictvím přepravní společnosti GLS po celé České Republice.

Standardní doba doručení zásilky zákazníkovi je 1 pracovní den od odeslání našim distribučním centrem. 

Cena poštovného                                                      
Dopravné a balné činí 90,–Kč.
Objednávky realizované prostřednictvím České pošty a.s. je možné hradit pomocí dobírky (zákazník platí v hotovosti při doručení zásilky) nebo po dohovoru s obchodníkem převodem – Proforma Faktura platbou na náš bankovní účet 201488057/0300 vedený u ČSOB (objednávka je realizována po připsání částky na náš bankovní účet).

U stálých firemních zákazníků je upřednostňována platba na fakturu s dohodnutou dobou splatnosti.

 

 

Osobně na prodejně
Možnost vyzvednutí a zaplacení objednaného zboží osobně v místě provozovatele po předchozí domluvě.
- Zákaznické centrum a prodejna: Štítová 254/4, 149 00 Praha - Újezd
Při osobním odběru zboží u provozovatele v Praze dopravné ani balné neúčtujeme.

                                                                                              
Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na

- poskytování služeb, jestliže se s jejich plněním po souhlasu kupujícího započalo před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

- dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání


Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

 

- zboží nesmí nést známky použití
- musí být nepoškozené

- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.

- zboží musí být doručeno na adresu sídla nebo kanceláře provozovatele.

Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem)

Odstoupení od smlouvy musí obsahovat

- Identifikaci spotřebitele včetně uvedení aktuální plné adresy
- Text "Požaduji vrácení uhrazené částky za přiložené zboží na adresu .." , při požadavku vrácení peněz na účet, uveďte prosím jeho číslo   

- Datum a podpis

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.  

 

4. Ochrana osobních údajů                                                                

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu www.ideacaffe.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.ideacaffe.cz.

Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Uplatněním objednávky vyjadřujete souhlas k tomu, aby Vámi uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro další využití dodavatelem objednaného zboží a provozovatelem virtuální .

 

5. Reklamační řád                   

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (viz Reklamační protokol - k tisku, e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v provozovnách prodejcesídla viz. "Údaje o nás" nebo na e-mailové adrese info@ideacaffe.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající neodpovídá za žádné škody způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním. Poskytnutá záruka se nevztahuje ani na žádné vady zboží vzniklé v důsledku neodborné či nesprávné manipulace, montáže nebo používání.

Tyto obchodní podmínky a  reklamační řád platí od 20. dubna 2009.

bottom of page